user_mobilelogo
 • Rådgivning
  RÅDGIVNING
  ÅUF sørger for rådgivning til din forening.
  Hvad enten du søger juridisk rådgivning eller hjælp til at
  finde tilskudsmuligheder eller fonde - så står ÅUF klar til at hjælpe!
 • Medlemsforeninger
  MEDLEMSFORENINGER
  ÅUF arbejder for mange forskellige foreninger
  Du kan se hvem, og læse mere om medlemsforeningerne her.
 • Ideer til politik
  Idéer til politik i Aarhus Kommune
  ÅUF er en aktiv interesseorganisation, og vi gør vores mening
  gældende, hvor vi kan. Læs om vores politiske idéer her.
 • Åben skole

Nyheder fra Facebook

ÅUF har indsamlet en række oplysninger om forskellige fonde og legater, som kan være relevante for vore medlemsforeninger at søge. Nedenstående viser et udpluk af mulighederne, men er langt fra udtømmende. Mere information om, hvilke legater og fonde der kan være er relevante at søge, kan blandt andet findes i bogen "Kraks Fonds- & Legatvejviser", som også findes på CD-rom. Bogen kan købes hos boghandleren eller lånes på biblioteket.

 

BG fonden 

Fonden er alment velgørende og yder støtte til selskaber, foreninger, institutioner m.v. med humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige og andre formål, dog ikke til studierejser.

Ansøgningsfrist: Løbende
Ansøgningsskema: Nej
Administrator: BG Fonden, Fiolstræde 44, 1171 København K, tlf. 33 77 93 93.

Læs mere om Bikubenfonden her.

 

Brødrene Hartmanns Fond 

Yder bistand til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Ingen tilskud til personlig uddannelse eller kollektive studierejser og -ophold.

Ansøgningsfrist: Løbende 
Ansøgningsskema: Nej
Administrator: Brødrene Hartmanns Fond, Klampenborgvej 203, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 45 87 50 30.

Læs mere om Brødrene Hartmanns Fond her.

 

Dansk-Færøsk Kulturfond og Kulturfonden Danmark-Grønland

Fondene har til formål at fremme kulturformidling i bred forstand mellem Færøerne/Grønland og Danmark. Yder støtte til samarbejds- og udvekslingsprojekter. Der kan gives støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser m.m.

Bemærk: ingen ansøgninger for 2014 og 2015. Dog åbnes der igen for ansøgninger i 2016. 
Ansøgningsskema: Nej, dog særlige krav til ansøgningen. Se Statsministeriets hjemmeside for yderligere oplysninger
Administrator: Statsministeriet, Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K, tlf. 33 92 22 09 (Færøerne) eller 33 92 22 84 (Grønland).

Læs mere om Dansk-Færørsk Kulturfond og Kulturfonden Danmark-Grønland her.

 

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fondens formål er at støtte institutioner, foreninger og personer, der udfører et bredt spektrum af aktiviteter inden for de områder, som er fastlagt i Fondets fundats: Søfart, kultur og humanitære opgaver. For disse formål gælder det, at Fondet meget gerne støtter ungdomsarbejde.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2014
Ansøgningsskema: Se fondets hjemmeside for yderligere oplysninger.
Administrator: Lauritzen Fonden, Sankt Annæ Plads 28, 1291 København K, tlf. 33 96 84 25.

Læs mere om Laurtizen Fonden her.

 

Nordisk Kulturfond


Nordisk Kulturfond har til formål at fremme nordisk samarbejde gennem bevilling af bidrag til nordiske samarbejdsprojekter inden for kultur i bred forstand, inkl. forskning og uddannelse. Der kan også bevilges støtte til samarbejde med internationalt perspektiv med det formål at præsentere nordisk kultur og kultursyn. Blandt de prioriterede områder er: Projekter for børn og unge, projekter som fremmer nordisk sprogforståelse, projekter som fremmer anvendelsen af nye medier, projekter, som har til hensigt at mindske fremmedfjenskhed og racisme samt projekter, som har bred folkelig forankring. Bidrag bevilges primært til projekter af engangskarakter og med stor nordisk bredde, i praksis med mindst tre deltagende nordiske lande. Bidrag bevilges ikke til studierejser.

Ansøgningsfrist: To gange årligt
Ansøgningsskema: Ja. Man skal sende en web-ansøgning via fondens hjemmeside.
Administrator: Nordisk Kulturfond, Store Strandstræde 18, 1255 København K, tlf. 33 96 02 00

Læs mere om Nordisk Kulturfond her.

 

 

Jyllands-Postens Fond

Fondens formål er at yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver. Støtten gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at støtte i tilstrækkeligt omfang.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2015 
Ansøgningsskema: Ja. Når der åbnes for ansøgninger, vil der være et link til ansøgningsskema på fondens hjemmeside. 
Administrator: Jyllands-Postens Fond, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, tlf. 87 38 38 38

Læs mere om Jyllands-Postens fond her.
 

Rockwool Fonden 


Fondens formål er at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling. Ansøgninger fra foreninger og organisationer, der tilgodeser almene, humanitære og sociale formål prioriteres.

Ansøgningsfrist: 5. august 2014
Ansøgningsskema: Ja. Find ansøgningsskema på hjemmeside. 
Administrator: Rockwool Fonden, Kronprinsessegade 54, 2. tv., 1306 København K, tlf.: 46 45 03 00

Læs mere om Rockwool Fonden her.

 

VKR-fondene

 

Yder støtte til større almennyttige opgaver med videnskabelige, kulturelle, kunstneriske og sociale formål.

Ansøgningsfrist: Løbende
Ansøgningsskema: Ja. Findes på hjemmesiden, udfyldes og sendes pr. mail. 
Administrator: VKR-fondene, Sekretariatet, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, tlf. 39 59 09 57

Læs mere om VKR-fondene her.

 

Tuborgfondet 


Ifølge fundatsen skal fondet virke for samfundsgavnlige formål. Har bl.a. tidligere støttet foreningers indkøb af særlig dyrt materiel.

Ansøgningsfrist: Løbende ansøgningsfrist. 
Ansøgningsskema: Ja. Ansøgningsskema findes på fondens hjemmeside
Administrator: Tuborgfondet, Gamle Carlsberg Vej 8, 1799 København V, tlf.: 33 27 29 00

Læs mere om Tuborgfondet her.

 

 

Nyheder fra Facebook

Nyheder fra Facebook

ÅUF har indsamlet en række oplysninger om forskellige fonde og legater, som kan være relevante for vore medlemsforeninger at søge. Nedenstående viser et udpluk af mulighederne, men er langt fra udtømmende. Mere information om, hvilke legater og fonde der kan være er relevante at søge, kan blandt andet findes i bogen "Kraks Fonds- & Legatvejviser", som også findes på CD-rom. Bogen kan købes hos boghandleren eller lånes på biblioteket.

 

BG fonden 

Fonden er alment velgørende og yder støtte til selskaber, foreninger, institutioner m.v. med humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige og andre formål, dog ikke til studierejser.

Ansøgningsfrist: Løbende
Ansøgningsskema: Nej
Administrator: BG Fonden, Fiolstræde 44, 1171 København K, tlf. 33 77 93 93.

Læs mere om Bikubenfonden her.

 

Brødrene Hartmanns Fond 

Yder bistand til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Ingen tilskud til personlig uddannelse eller kollektive studierejser og -ophold.

Ansøgningsfrist: Løbende 
Ansøgningsskema: Nej
Administrator: Brødrene Hartmanns Fond, Klampenborgvej 203, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 45 87 50 30.

Læs mere om Brødrene Hartmanns Fond her.

 

Dansk-Færøsk Kulturfond og Kulturfonden Danmark-Grønland

Fondene har til formål at fremme kulturformidling i bred forstand mellem Færøerne/Grønland og Danmark. Yder støtte til samarbejds- og udvekslingsprojekter. Der kan gives støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser m.m.

Bemærk: ingen ansøgninger for 2014 og 2015. Dog åbnes der igen for ansøgninger i 2016. 
Ansøgningsskema: Nej, dog særlige krav til ansøgningen. Se Statsministeriets hjemmeside for yderligere oplysninger
Administrator: Statsministeriet, Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K, tlf. 33 92 22 09 (Færøerne) eller 33 92 22 84 (Grønland).

Læs mere om Dansk-Færørsk Kulturfond og Kulturfonden Danmark-Grønland her.

 

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fondens formål er at støtte institutioner, foreninger og personer, der udfører et bredt spektrum af aktiviteter inden for de områder, som er fastlagt i Fondets fundats: Søfart, kultur og humanitære opgaver. For disse formål gælder det, at Fondet meget gerne støtter ungdomsarbejde.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2014
Ansøgningsskema: Se fondets hjemmeside for yderligere oplysninger.
Administrator: Lauritzen Fonden, Sankt Annæ Plads 28, 1291 København K, tlf. 33 96 84 25.

Læs mere om Laurtizen Fonden her.

 

Nordisk Kulturfond


Nordisk Kulturfond har til formål at fremme nordisk samarbejde gennem bevilling af bidrag til nordiske samarbejdsprojekter inden for kultur i bred forstand, inkl. forskning og uddannelse. Der kan også bevilges støtte til samarbejde med internationalt perspektiv med det formål at præsentere nordisk kultur og kultursyn. Blandt de prioriterede områder er: Projekter for børn og unge, projekter som fremmer nordisk sprogforståelse, projekter som fremmer anvendelsen af nye medier, projekter, som har til hensigt at mindske fremmedfjenskhed og racisme samt projekter, som har bred folkelig forankring. Bidrag bevilges primært til projekter af engangskarakter og med stor nordisk bredde, i praksis med mindst tre deltagende nordiske lande. Bidrag bevilges ikke til studierejser.

Ansøgningsfrist: To gange årligt
Ansøgningsskema: Ja. Man skal sende en web-ansøgning via fondens hjemmeside.
Administrator: Nordisk Kulturfond, Store Strandstræde 18, 1255 København K, tlf. 33 96 02 00

Læs mere om Nordisk Kulturfond her.

 

 

Jyllands-Postens Fond

Fondens formål er at yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver. Støtten gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at støtte i tilstrækkeligt omfang.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2015 
Ansøgningsskema: Ja. Når der åbnes for ansøgninger, vil der være et link til ansøgningsskema på fondens hjemmeside. 
Administrator: Jyllands-Postens Fond, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, tlf. 87 38 38 38

Læs mere om Jyllands-Postens fond her.
 

Rockwool Fonden 


Fondens formål er at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling. Ansøgninger fra foreninger og organisationer, der tilgodeser almene, humanitære og sociale formål prioriteres.

Ansøgningsfrist: 5. august 2014
Ansøgningsskema: Ja. Find ansøgningsskema på hjemmeside. 
Administrator: Rockwool Fonden, Kronprinsessegade 54, 2. tv., 1306 København K, tlf.: 46 45 03 00

Læs mere om Rockwool Fonden her.

 

VKR-fondene

 

Yder støtte til større almennyttige opgaver med videnskabelige, kulturelle, kunstneriske og sociale formål.

Ansøgningsfrist: Løbende
Ansøgningsskema: Ja. Findes på hjemmesiden, udfyldes og sendes pr. mail. 
Administrator: VKR-fondene, Sekretariatet, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, tlf. 39 59 09 57

Læs mere om VKR-fondene her.

 

Tuborgfondet 


Ifølge fundatsen skal fondet virke for samfundsgavnlige formål. Har bl.a. tidligere støttet foreningers indkøb af særlig dyrt materiel.

Ansøgningsfrist: Løbende ansøgningsfrist. 
Ansøgningsskema: Ja. Ansøgningsskema findes på fondens hjemmeside
Administrator: Tuborgfondet, Gamle Carlsberg Vej 8, 1799 København V, tlf.: 33 27 29 00

Læs mere om Tuborgfondet her.

 

 

Nyheder fra Facebook

Login

ÅUFs nyhedsbrev