Århus Ungdommens Fællesråd, Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C
Tel. 8613 8911, Fax 8613 8935, E-mail: aauf(at)aauf.dk
Ungdomsforeningshus
 Rådgivning   Økonomi   Fonde og legater 
Rådgivning

Fonde og legater

 

ÅUF har indsamlet en række oplysninger om forskellige fonde og legater, som kan være relevante for vore medlemsforeninger at søge. Nedenstående viser et udpluk af mulighederne, men er langt fra udtømmende.

 

Mere information om, hvilke legater og fonde der kan være er relevante at søge, kan blandt andet findes i bogen "Kraks Fonds- & Legatvejviser", som også findes på CD-rom. Bogen kan købes hos boghandleren eller lånes på biblioteket.

 

BG Fonden

Brødrene Hartmanns Fond

Carlsbergs Idé-Legat

Dansk-Færøsk Kulturfond og Kulturforbundet Danmark-Grønland

JL-fondet

Jyllands-Postens Fond

Nordisk Kulturfond

Rockwool Fonden

Tuborgfondet

VKR-fondene 

 

 


BG Fonden

Fonden er alment velgørende og yder støtte til selskaber, foreninger, institutioner m.v. med humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige og andre formål, dog ikke til studierejser.

 

Ansøgningsfrist: Løbende
Ansøgningsskema: Nej
Administrator: BG Fonden, Fiolstræde 44, 1171 København K, tlf. 33 77 93 93.

 

www.bikubenfonden.dk
 


Brødrene Hartmanns Fond

Yder bistand til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Ingen tilskud til personlig uddannelse eller kollektive studierejser og -ophold.

 

Ansøgningsfrist: Løbende 
Ansøgningsskema: Nej
Administrator: Brødrene Hartmanns Fond, Klampenborgvej 203, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 45 87 50 30.
 
www.hartmannfonden.dk
 


Carlsbergs Idé-Legat

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen har afsat 1.000.000 kr. til Carlsbergs Idé-Legat, hvis formål er at give en håndsrækning til udøvende, skabende og igangsættende unge inden for kultur- og fritidslivet. Etableres for et år ad gangen. Kan søges hvert andet år. Ansøgningsår er 2007, 2009 etc. I ansøgningsår kan der i perioden 1. april til 30. september findes oplysninger om Carlsbergs Idé-Legat på Carlsbergs hjemmeside.

 

Ansøgningsfrist: 1. april til 30. september i ansøgningsåret
Ansøgningsskema: Ja, ansøgningsskema kan rekvireres i ansøgningsperioden - telefonisk eller via Carlsbergs hjemmeside
Administrator: Carlsberg Idé-Legat, Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 Valby, tlf. 33 27 33 25.
 
www.carlsberg.dk
 


Dansk-Færøsk Kulturfond og Kulturfonden Danmark-Grønland

Fondene har til formål at fremme kulturformidling i bred forstand mellem Færøerne/Grønland og Danmark. Yder støtte til samarbejds- og udvekslingsprojekter. Der kan gives støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser m.m.

 

Ansøgningsfrist: 1. juni
Ansøgningsskema: Nej, dog særlige krav til ansøgningen. Se Statsministeriets hjemmeside for yderligere oplysninger
Administrator: Statsministeriet, Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K, tlf. 33 92 22 09 (Færøerne) eller 33 92 22 84 (Grønland).
 
www.stm.dk/_a_1605.html 

 

 


JL-Fondet

JL-Fondets formål er at støtte institutioner, foreninger og personer, der udfører et bredt spektrum af aktiviteter inden for de områder, som er fastlagt i Fondets fundats: Søfart, kultur og humanitære opgaver. For disse formål gælder det, at Fondet meget gerne støtter ungdomsarbejde.

 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles fire gange om året. Budget skal vedlægges ansøgningen, som skal indsendes senest én måned før behandlingstidspunktet.
Ansøgningsskema: Se fondets hjemmeside for yderligere oplysninger.
Administrator: JL-Fondet, Sankt Annæ Plads 28, 1291 København K, tlf. 33 96 84 25.
 
www.jl-fondet.dk
 

 


Jyllands-Postens Fond

Fondens formål er at yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver. Støtten gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at støtte i tilstrækkeligt omfang.

 

Administrator: Jyllands-Postens Fond, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, tlf. 87 38 38 38
 
http://jp.dk/info/fond_og_styrelse/article926830.ece 

 


Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond har til formål at fremme nordisk samarbejde gennem bevilling af bidrag til nordiske samarbejdsprojekter inden for kultur i bred forstand, inkl. forskning og uddannelse. Der kan også bevilges støtte til samarbejde med internationalt perspektiv med det formål at præsentere nordisk kultur og kultursyn.

 

Blandt de prioriterede områder er: Projekter for børn og unge, projekter som fremmer nordisk sprogforståelse, projekter som fremmer anvendelsen af nye medier, projekter, som har til hensigt at mindske fremmedfjenskhed og racisme samt projekter, som har bred folkelig forankring.

 

Bidrag bevilges primært til projekter af engangskarakter og med stor nordisk bredde, i praksis med mindst tre deltagende nordiske lande. Bidrag bevilges ikke til studierejser.

 

Ansøgningsfrist: To gange årligt
Ansøgningsskema: Ja. Man skal sende en web-ansøgning via fondens hjemmeside.
Administrator: Nordisk Kulturfond, Store Strandstræde 18, 1255 København K, tlf. 33 96 02 00

www.nordiskkulturfond.dk

 


Rockwool Fonden

Fondens formål er at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling. Ansøgninger fra foreninger og organisationer, der tilgodeser almene, humanitære og sociale formål prioriteres.

 

Ansøgningsfrist: Se hjemmesiden.
Ansøgningsskema: Se hjemmesiden.
Administrator: Rockwool Fonden, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 03 00.
 
www.rockwoolfonden.dk

 


Tuborgfondet

Ifølge fundatsen skal fondet virke for samfundsgavnlige formål. Har bl.a. tidligere støttet foreningers indkøb af særlig dyrt materiel.

 

Ansøgningsfrist: Se yderligere information på fondens hjemmeside
Ansøgningsskema: Ja. Ansøgningsskema kan hentes på fondens hjemmeside
Administrator: uborgfondet, Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 Valby. tlf. 33 27 29 00.

www.tuborgfondet.dk


VKR-fondene

Yder støtte til større almennyttige opgaver med videnskabelige, kulturelle, kunstneriske og sociale formål.

 

Ansøgningsfrist: Løbende
Ansøgningsskema: Der forefindes skemaer på hjemmesiden, men det er ikke påkrævet.
Administrator: VKR-fondene, Sekretariatet, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, tlf. 39 69 11 44

www.vkr-fondene.dk

 


Seneste ÅUF-TV


ÅUF-info

 

ÅUF Service
 

ÅUF tilbyder administrativ hjælp til medlemsforeningerne.

De forskellige services er samlet på undersiden: www.aaufservice.dk,

 ellers Læs mere HER

 

 


Gratis kurser i 2014

 

Århus i Forening tilbyder en række kurser i 2014. Du kan læse mere om de enkelte kurser i kataloget:

 

24 marts: Flere frivillige

12. maj: Forenings ABC

22. maj: Fra idé til handling

3. september: Førstehjælp 

1. oktober: Fundraising

30. oktober: Tilskudsmuligheder

6. november: Foreningens hjemmeside

18. november: Ny kasserer efterår

 

Tilmelding via www.aarhusiforening.dk ÅUF på Facebook
ÅUF har fået sponsoreret Podio som internt projektværktøj
www.frivilligiaarhus.dk

www.arrangoeriaarhus.dk
www.projektfrivillig.dk

Øvrige ÅUF sites

undefinedwww.aaufservice.dk

undefinedww.foreningsaktiv.dk

undefinedww.hyttefortegnelse.dk

undefinedww.ungebyraad.dk

undefinedww.stemungt.dk

undefinedww.aarhusiforening.dk

undefinedww.sidste-skoledag.dk

 


Tilmeld dig ÅUF's nyhedsmail  Tilmeld Tilmeld