Århus Ungdommens Fællesråd, Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C
Tel. 8613 8911, Fax 8613 8935, E-mail: aauf(at)aauf.dk
Ungdomsforeningshus
 Rådgivning   Jura   Børneattest 
Rådgivning

Lovpligtige børneattester

 

Seksuelle overgreb mod børn og unge vækker voldsomme følelser hos
alle.


Med virkning fra 1. juli 2005 har Folketinget vedtaget, at det er obligatorisk
at indhente børneattester fra Rigspolitiets Kriminalregister på samtlige
personer, der engageres som trænere/ledere i foreningen.
Attesterne skal indhentes, hvor det drejer sig om personer, der med en fast tilknyning skal have direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
Attesterne fortæller, om personen er straffet for seksuelle forhold til børn
og unge.

 

Desuden blev det i december 2009 besluttet, at alle folkeoplysende foreninger fremover skal indsende en erklæring om indhentelse af børneattester til kommunen. Fristen for indsendelse kan findes i vores årskalender. 

 

Det er gratis at indhente attesterne. Af loven fremgår det, at foreningerne
straffes med bøde, hvis attesterne ikke indhentes.

 

Århus Ungdommens Fællesråd, Idrætssamvirket Århus og Århus
Kommune har i flere år anbefalet de frivillige foreninger at tjekke kommende
ledere og trænere. Det har været muligt at få oplysningerne fra
kriminalregistret siden 2001.

 

Læs mere om børneattester på Aarhus Kommunes hjemmeside her!

 

 


Undtagelser for børneattester

 

Der skal kun hentes attester på personer, som har en fast tilknytning til foreningen. Dvs. tilknytninen være af mere end enkeltstående eller kortvarig karakter.

 

Der skal sålede ikke hentes attester på en ”tante”, der tager med på spejderlejr i max en uge. Forældre, der kører til og fra håndboldkampe, skal heller ikkekontrolleres. Bestyrelsesmedlemmer behøver kun at få indhentet en børneattesthos Rigspolitiet, hvis de samtidig færdes fast blandt børn og unge under 15 år i foreningen.

 

Ved fast tilknytning forstås at personen mindst tre gange i en periode på  3 mdr. har direkte kontakt eller færdes fast blandt børn og unge under 15 år i foreningen. Det samme er gældende, hvis blot den ene gang er en periode på mere end en uge.

 


Indhentning af børneattest digitalt

 

Sådan gør du – trin-for-trin

 

Bestil børneattest digitalt via linket undefinedher

1. Log ind med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
2. Angiv årsag til bestilling af attesten
3. Vælg om der skal bestilles en attest på en eller flere personer
4. Angiv person(er), attesten bestilles på (navn og personnummer)
a. Ved én person: Angiv personnummer og navn i de to felter
b. Ved flere personer: Der kan bestilles børneattester på op til 50 personer ad gangen. Der skal angives ét personnummer og navn i hver linje i boksen. Det er muligt at kopiere oplysningerne ind fra et dokument i f.eks. Microsoft Excel eller Word.
5. Angiv kontaktoplysninger og evt. rekvirent
6. Gennemse bestillingen
7. Underskriv med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
8. Bestillingen sendes til politiet
9. Udskriv evt. kvittering
10. Der sendes anmodning om samtykke til den/de angivne person(er)

 

Anmodning om samtykke

Det er vigtigt at foreningen gør den nye medarbejder eller frivillige opmærksom på at de skal tjekke deres e-boks og bekræfte anmodningen inden for 14 dage og giver sin samtykke. Sker dette ikke må den pågældende frivillige eller medarbejder ikke varetage opgaver i direkte kontakt med børn og unge under 15 år eller færdes fast blandt børn og unge under 15 år.

 

NB: Fra 1. november 2014 kan børneattester kun indhentes digitalt.

 


Børneattest med dom

 

Kommer der en børneattest retur fra kriminalregistret med oplysninger
om dom for seksuel misbrug af børn eller unge, anbefales det foreningerne
at lade sagen gå direkte til Socialforvaltningen i Århus Kommune,
Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Videncenter for Pædagogisk
Udvikling eller til foreningens landsorganisation. Aarhus Kommunes Børn og Unge-afdeling har en hotline til samme brug på telefonnummer 2197 888.

Er du i tvivl om, hvor I skal henvende jer, kan ÅUFs sekretariat hjælpe jer. Også i akut situationer på 8613 8911 i kontortiden og 2992 6878 udenfor kontortid.

 

HUSK der er tavshedspligt om de oplysninger I indhenter.

 
Børn og Unge, videncenter for pædagogisk udvikling har en hotline for institutioner og fritidstilbud.


ÅUF-info

 

ÅUF Service
 

ÅUF tilbyder administrativ hjælp til medlemsforeningerne.

De forskellige services er samlet på undersiden: www.aaufservice.dk,

 ellers Læs mere HER

 

 


Gratis kurser i 2014

 

Århus i Forening tilbyder en række kurser i 2014. Du kan læse mere om de enkelte kurser i kataloget:

 

24 marts: Flere frivillige

12. maj: Forenings ABC

22. maj: Fra idé til handling

3. september: Førstehjælp 

1. oktober: Fundraising

30. oktober: Tilskudsmuligheder

6. november: Foreningens hjemmeside

18. november: Ny kasserer efterår

 

Tilmelding via www.aarhusiforening.dk ÅUF på Facebook
ÅUF har fået sponsoreret Podio som internt projektværktøj
www.frivilligiaarhus.dk

www.arrangoeriaarhus.dk
www.projektfrivillig.dk

Øvrige ÅUF sites

undefinedwww.aaufservice.dk

undefinedww.foreningsaktiv.dk

undefinedww.hyttefortegnelse.dk

undefinedww.ungebyraad.dk

undefinedww.stemungt.dk

undefinedww.aarhusiforening.dk

undefinedww.sidste-skoledag.dk

 


Tilmeld dig ÅUF's nyhedsmail  Tilmeld Tilmeld